Anh: "Bà đầm thép" Margaret Thatcher, 87 tuổi, vừa được cắt bỏ một khối u ở bàng quang

Tin mới

23/12/2012 10:40

M.Nhung