Ảnh hưởng từ bão, phía Đông Hoàng Sa gió giật cấp 10-11, biển động rất mạnh

Tin mới

03/10/2012 07:33

Phong Linh