Anh: Một thủy thủ thuộc Hải quân Hoàng gia bị bắt vì mang vũ khí xâm nhập phòng chỉ huy

Tin mới

20/10/2012 14:59

B.T.H