Anh sẽ giảm số binh sỹ ở Afghanistan xuống còn 5.200 vào cuối năm 2013

Tin mới

19/12/2012 19:22

B.T.H