Anh tăng số máy bay không người lái có vũ trang ở Afghanistan từ 5 lên 10 chiếc

Tin mới

24/10/2012 02:36

M.Nhung