Antoni Dobrowolski - người già nhất trại phát xít Đức Auschwitz-Birkenau - qua đời

Tin mới

23/10/2012 10:04

 

Phong Linh