Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7 (bão Gaemi) tối 1-10

Thứ Ba, 00:00  02/10/2012

M.Nhung
Thích
[Quay lại]