Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7 (bão Gaemi) tối 1-10

Thứ Ba, 00:00  02/10/2012

M.Nhung
[Quay lại]
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Bạn ủng hộ phương án nghỉ Tết Ất Mùi 7 ngày hay 9 ngày?
  •  Nghỉ 7 ngày
  •  Nghỉ 9 ngày
vote result