Áp thấp nhiệt đới ngày 3-1: Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới là vùng biển Nam Vĩ tuyến 11

Tin mới

03/01/2013 20:42

T.Tiên