Ba Lan điều tra vụ họa sĩ Hausswolff vẽ tranh bằng tro cốt người Do Thái ở Majdanek

Tin mới

09/01/2013 17:59

B.T.H