Ba Lan: Ông Antoni Dobrowolski, cựu tù nhân cao tuổi nhất nhà tù phát xít Osvensim qua đời ở tuổi 108

Tin mới

23/10/2012 19:57

 

T.Kim