Ba tàu hải giám Trung Quốc vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư trưa 3-10

Tin mới

03/10/2012 16:30

 

T.Nguyên