Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C, trong khoảng 12-20 độ C

Tin mới

01/12/2012 08:17

B.T.H