Bắc Ireland: Bạo loạn sau quyết định chỉ treo cờ Liên hiệp Anh đêm 3-12, 15 cảnh sát bị thương

Tin mới

05/12/2012 02:30

M.Nhung