Bạc Liêu: 3h ngày 15-12, đỉnh triều vượt báo động III tại khu vực Gành Hào

Tin mới

14/12/2012 20:18

 

T.Nguyên