Bạc Liêu: Áp thấp tan ngày 16-11, triều cường thấp hơn dự báo, hàng ngàn hộ thoát ngập

Tin mới

17/11/2012 00:00

M.Nhung