Bạc Liêu: “Giải phóng” xong hơn 40 tấn rác ứ đọng tại 2 chợ Trần Huỳnh và Cầu Xáng

Tin mới

12/01/2013 09:42

B.T.H