Bạc Liêu: Khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, sáng 5-6

Tin mới

05/06/2011 17:22

T.Tiên