Bạc Liêu thu ngân sách năm 2012 đạt 1.499 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu giao hơn 20%

Tin mới

09/12/2012 11:20

M.Nhung