Bạc Liêu: Tiêu hủy gần 140 quả pháo 105mm còn sót lại sau chiến tranh

Tin mới

01/12/2012 15:55

B.T.Q