Bạc Liêu: Trang bị áo phao, kiến thức phòng chống thương tích cho hơn 600 trẻ em vùng biển

Tin mới

02/12/2012 15:47

T.Tiên