Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3 hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân tái định cư ở Thủy điện Sông Tranh

Tin mới

19/09/2012 19:07

 

Phong Linh