Bangladesh: Tiêu hủy 150.000 gia cầm tại thủ đô Dhaka để ngăn chặn dịch

Tin mới

26/12/2012 17:52

B.T.H