Bão Bopha đổ bộ vào Philippines, hơn 40.000 người đi sơ tán

Tin mới

04/12/2012 14:05

 
T.Nguyên