Bão Bopha giật cấp 18 đang hoạt động trên biển Đông, cách Philippines 460 km

Tin mới

03/12/2012 15:24

 
Phong Linh