Bão Bopha làm ít nhất 74 người Philippines thiệt mạng

Tin mới

05/12/2012 07:28

Phong Linh