Bảo hiểm Thụy Sĩ ước tính phải trả khoảng 900 triệu USD do bão Sandy

Tin mới

29/11/2012 06:30

M.Nhung