Bão Sandy gây thiệt hại cho bang New York (Mỹ) khoảng 32 tỉ USD

Tin mới

27/11/2012 14:40

M.Nhung