Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 8

Tin mới

08/01/2013 17:09

 

T.Nguyên