Bão số 1 di chuyển chậm lại, đang cách Côn Đảo khoảng 220km về phía Nam Đông Nam

Tin mới

06/01/2013 08:43

M.Nhung