Bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km

Tin mới

05/01/2013 08:13

B.T.H