Bão số 7 giật cấp 10, cách bờ biển Quảng Ngãi - Phú Yên 340 km lúc 4 giờ 6-10

Tin mới

06/10/2012 08:43

B.T.D