Bầu cử Mỹ: Ông Obama dẫn điểm tại hai bang then chốt Ohio và Florida

Tin mới

03/11/2012 16:14

B.T.H