Bầu cử Mỹ: Phó Tổng thống Biden và liên danh Romney-Ryan chạm mặt ở Ohio

Tin mới

07/11/2012 07:37

Phong Linh