Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: 70% cử tri sống ở nước ngoài đã bỏ phiếu sớm

Tin mới

11/12/2012 14:05

 

Phong Linh