Bianfishco vừa ký hợp đồng xuất khẩu 300 container cá tra phi-lê sang Mỹ đến cuối 2012

Tin mới

12/10/2012 04:00

M.Nhung