Bill Clinton: "Bà Hillary đang rất khỏe mạnh và có đủ thời gian để lấy thêm 3 chồng nữa"

Tin mới

16/01/2013 21:35