Binh chủng tên lửa chiến lược của Nga tập trận 4 ngày từ 4-9

Tin mới

05/09/2012 08:20

M.Nhung