Bình Định: 3.320 hộ tham gia tiết kiệm trên 1 triệu KWh điện trong quý 3/2012

Tin mới

19/10/2012 01:00

M.Nhung