Bình Định đánh bắt 135.250 tấn hải sản từ đầu năm đến nay, tăng 19,9% so cùng kỳ 2011

Tin mới

22/10/2012 03:00

M.Nhung