Bình Định: Đóng mới hơn 150 tàu cá trên 250CV từ đầu năm đến nay

Tin mới

19/11/2012 08:40

M.Nhung