Bình Định: Khu tái định cư Đồng Sam đã có 65 hộ dân đến ở nhưng vẫn chưa có điện

Tin mới

29/09/2012 14:34

B.T.H