Bình Dương: Phát hiện 13 tấn thịt gia cầm, 8 tấn nem, giò thủ có vấn đề về hạn sử dụng

Tin mới

15/01/2013 18:15

T.Kim