Bình Thuận: Bệnh đốm trắng đang xuất hiện mạnh tại các vườn thanh long

Tin mới

31/10/2012 03:01

M.Nhung