Bình Thuận: Diện tích thanh long tăng lên hơn 19.000ha do lợi nhuận 50-70 triệu đồng/ha/năm

Tin mới

15/10/2012 05:00

M.Nhung