Bình Thuận: Kiên quyết rút giấy phép dự án đầu tư du lịch chậm triển khai

Tin mới

12/08/2012 10:04

M.Khuê