Bình Thuận: Thiếu nước, hàng nghìn ha lúa tại huyện Đức Linh bị khô hạn

Tin mới

06/12/2012 16:26

T.Tiên