Bloomberg: Tổng tài sản của 100 người giàu nhất thế giới tăng 241 tỉ USD năm 2012

Tin mới

02/01/2013 20:40