Bộ Chính trị điều động ông Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, làm phó Ban Nội chính TW

Tin mới

03/02/2013 10:31