Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh làm trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Khánh Hòa

Tin mới

28/11/2012 20:20

K.Nam