Bồ Đào Nha: Hàng ngàn người phản đối ngân sách khắc khổ ngày 27-11

Tin mới

28/11/2012 00:34

M.Nhung